Informacja dla pokrzywdzonych przez PGT SA i Nasza SA

Data modyfikacji: 11.01.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo o sygn. PO II Ds. 48.2018 przeciwko Michałowi Ż. i innym podejrzanym o czyny z art.286 § 1 k.k. i inne, polegające na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w latach 2014r. - 2017r. w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach oraz miejscowościach na terenie całego kraju, poprzez zawieranie szeregu niekorzystnych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, a związanych z działalnością spółek: PGT SA (Polska Telefonia Razem SA) i Nasza SA.

            Mając powyższe na uwadze, osoby pokrzywdzone działaniami ww. podmiotów związanymi z zawieraniem niekorzystnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z pismem z dnia 17.10.2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mogą zgłaszać się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie informuję, że projekt ten obejmuje tylko konsumentów, którzy dostali z sądu nakaz zapłaty. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14565