Kolejny sukces Prokuratury Okręgowej Wydziału I Śledczego we Wrocławiu – wyrok wobec znanego wrocławskiego półświatka Łukasza W. „ps. Gekon”

Data modyfikacji: 06.08.2021

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy sukcesywnie rozlicza czyny przestępcze, których dopuścił się Łukasz W. „ps. GEKON” - znany organom ścigania z wrocławskiego półświatka. Stosunkowo w nieodległym czasie bo 16 lipca 2021 roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł wyrok skazujący wobec wymienionego, wówczas skazanego za handel substancjami odurzającymi, potocznie nazwanymi dopalaczami.

Wraz z Łukaszem W., wyrok  usłyszało kilkunastu członków zorganizowanej grupy przestępczej także Michał W. „ps. Michalina”. Wówczas Łukasz W. został skazany na karę 5 lat i 6 miesięcy bezwzględnej kary pozbawienia wolności i grzywnę 50 tysięcy złotych. Sąd orzekł również przepadek korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w przypadku obu przytoczonych mężczyzn, po 7,2 mln złotych. Pozostali członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli wyroki  skazujące od 1 roku i 3 miesięcy do 3 lat kary pozbawienia wolności, także kary grzywny oraz przepadki środków pieniężnych pozyskanych z tytułu przestępczego procederu.

W dniu dzisiejszym tj. 06 sierpnia 2021 roku zapadł wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Krzyków we Wrocławiu o sygn. VII K 34/21, w sprawie Łukasza W. ps. Gekon, oskarżonego w grudniu 2020 r. o uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków, tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 k.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków uznając Łukasza W. za winnego tego, że w okresie od jesieni 2012 roku do wiosny 2013 roku, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany, w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 kg, co stanowiło nie mniej niż 50.000 porcji o wadze 0,1 grama w ten sposób, że nabył dwukrotnie marihuanę od wprowadzającej ją do obrotu ustalonej osoby w ilościach od 2000 gram do 3000 gram jednorazowo za kwotę 17- 17,5 zł za gram, w celu dalszej sprzedaży. Ponadto oskarżony uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany, w ten sposób, że przekazał odpłatnie innej ustalonej osobie nie mniej niż -1 kg marihuany za kwotę 17 zł za gram, którą nabywca przeznaczył do dalszej sprzedaży, a także w okresie od wiosny 2013 roku do połowy 2014 roku uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany, w łącznej ilości nie mniejszej niż 50 kg w ten sposób, że w zamian za korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 4000 zł miesięcznie, tytułem tzw. „ochrony” umożliwiał jej sprzedaż we Wrocławiu innym osobom, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu. Sąd uznał jednocześnie, że czynów tych Łukasz W. dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III Karny z dnia 11 sierpnia. 2005 r., sygn. akt IIIK 131/05 na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności.

Za przytoczone czyny, Sąd wymierzył Łukaszowi W. karę łączna 5 lat pozbawienia wolności oraz 150 stawek dziennych grzywny ustalając wymiar stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych każda. Jednocześnie Sąd Rejonowy orzekł wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty 150.000,00 złotych, tytułem równowartości korzyści majątkowej osiągniętej przez niego z przypisanych mu przestępstw oraz nawiązkę w wysokości 10.000 złotych na rzecz Stowarzyszenia MONAR we Wrocławiu, a także zasądził od oskarżonego koszty sądowe.  

W tej sprawie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy nadzorowała śledztwo przeciwko Łukaszowi W.. W toku postepowania przygotowawczego wrocławscy Śledczy dokonali zatrzymania opuszczającego wówczas areszt śledczy „Gekona”, podejrzanego o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, w związku z jego działalnością przestępczą z przeszłości.  

Przedmiotowe postępowanie stanowi element dużego postępowania prowadzonego przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. W toku tego postępowania zarzuty postawiono blisko 100 osobom, zarzucając im szereg przestępstw z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym między innymi art. 56 ust. 3, art. 59 ust.1, art. 62 ust. 1 i 2, art. 258 § 1 k.k. i inne. Wobec większości z tych osób zapadły już prawomocne wyroki skazujące, zaś wobec kolejnych skierowano akty oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków, czy też do Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Pomimo wydanego wyroku skazującego wobec Łukasza W., ten w dalszym ciągu pozostaje w areszcie śledczym do dalszych celów  realizowanych postepowań przygotowawczych Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, sukcesywnie rozliczającej czyny przestępcze, których się dopuścił.

Wyrok nie jest prawomocny. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, prokuratura rozważa wniesienie apelacji.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Radosław Żarkowski