Tymczasowe aresztowanie podejrzanego o obcowanie płciowe z małoletnią córką.

Data modyfikacji: 26.05.2021

W dniu 24 maja 2021 roku z Prokuratury Rejonowej w Oławie, został skierowany do Sądu Rejonowego w Oławie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Mohamada S., któremu zarzucono popełnienie przy użyciu przemocy wielokrotnego doprowadzenia małoletniej jego córki (w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat) do obcowania płciowego jak i poddania się przez małoletnią innej czynności seksualnej a także zarzucono znęcanie się nad rodziną.

W dniu 21 maja 2021 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Jelczu – Laskowicach zatrzymali mężczyznę pochodzenia arabskiego. W dniu 23 maja 2021 r. mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oławie, gdzie zostały mu ogłoszony zarzuty popełnienia przestępstwa stypizowanego z art. 197 § 3 pkt 2 i 3 k.k. i art. 200 § 3 k.k. i art. 200 § 4 k.k. i art. 202 § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.;  oraz o czyn z art. 207 § 1 i 1a k.k., jak i dokonano przesłuchania wymienionego w charakterze podejrzanego.

Skierowanie wniosku było wynikiem ustaleń poczynionych w toku trwającego postępowania Prokuratury Rejonowej w Oławie. 

Mohamad S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
W dniu 24 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Oławie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest w toku.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Radosław Żarkowski