Wyrok w sprawie werbowania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w Polsce i sprowadzania do Wielkiej Brytanii ludzi w celu świadczenia przez nich przymusowej pracy, za którą nie otrzymywali wynagrodzenia.

Data modyfikacji: 11.06.2021

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy we Wrocławiu prowadziła postępowanie przygotowawcze PO I Ds 16.2018  w sprawie  werbowania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w Polsce  i  sprowadzania do Wielkiej Brytanii ludzi w celu świadczenia  przez nich przymusowej pracy, za którą nie otrzymywali wynagrodzenia.

Dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom, podejmowanym m. in. w ramach międzynarodowej współpracy pod nazwą „JIT” (Joint Investigation Team),  wrocławska prokuratura wraz z funkcjonariuszami policji zarówno polskiej jak i brytyjskiej, uzyskała i przeprowadziła na terenie Wielkiej Brytanii szereg czynności dowodowych.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie i postawienie zarzutów popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 i 3 kk i art. 189a § 1 kk., art. 245 k.k. sześciu osobom oraz skierowanie wobec nich aktu oskarżenia.

W dniu 9 czerwca 2021 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu w sprawie III K 160/19 zapadł wyrok skazujący wobec wszystkich oskarżonych. Sąd w pełni podzielił ustalenia faktyczne i prawne tut. Prokuratury.

Edward P. został uznany za winnego kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, do której należeli Daniel Z., Michał Z., Franciszek Z., Katarzyna Z., Wioletta G. i odbywający już  karę pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii - Dawid Z..

Z ustaleń poczynionych w sprawie wynikało, że grupa ta w latach  od 2014 do 2016 r, działając na terenie Wrocławia i Wielkiej Brytanii miała na celu werbowanie przy wykorzystywaniu krytycznego położenia i sytuacji osobistej obywateli polskich oraz wprowadzanie w błąd co do warunków ich zatrudnienia i możliwości podjęcia pracy na terenie Wielkiej Brytanii, a następnie przymusowe wykorzystywanie w pracy i przywłaszczanie należnego pokrzywdzonym wynagrodzenia. Zwerbowani pokrzywdzeni, byli transportowani  i umiejscawiani   w wynajętych mieszkaniach w Wielkiej Brytanii, pozbawiani dokumentów tożsamości, niejednokrotnie stosowano wobec nich przemoc i groźbę bezprawną. Z przeprowadzonych dowodów wynikało nadto, że  sprawcy uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Oskarżeni zostali także uznani za winnych tego, że bezprawnie pozbawiali pokrzywdzonych wolności, zastraszali m. in. w celu wywarcia na nich wpływu i zmiany treści złożonych zeznań w toku postępowania prowadzonego przez organy ścigania w Wielkiej Brytanii.

Sąd Okręgowy uznając winę oskarżonych wymierzył im kary łączne bezwzględnego pozbawienia wolności, za wszystkie popełnione czyny, w wymiarze:

- Edwardowi P. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności,

- Franciszkowi Z. kare łączną 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- Katarzynie Z. karę łączną 3 (trzech) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności

-Michałowi Z. karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy     pozbawienia wolności,

- Danielowi Z. karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- Wiolecie G. karę łączna 3 (trzech) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

Ponadto Sąd orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa w kwocie 10.000 zł , a także obowiązek naprawienia szkody w całości oraz obowiązek zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych. Zobowiązał nadto oskarżonych do obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych, średnio w kwotach od 3.000 zł do 25.000 zł.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Radosław Żarkowski