WFOSIGW - Zakup pojazdu hybrydowego 2022

Dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla państwowej jednostki budżetowej

 

Informujemy, że w wyniku złożonego wniosku, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w celu zmniejszenia emisyjności zanieczyszczenia powietrza w mieście działalności jednostki”. W oparciu o uchwałę zarządu WFOŚiGW nr 526/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz w wyniku umieszczenia zadania na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, w dniu 29 marca 2022r. została podpisana umowa nr 0267/Ś/OA/WR/2021,2 która obejmuje:

Całkowity planowany koszt brutto realizacji zadania: 150 000 zł

Wysokość dofinansowania: 75 000 zł

 

www.wfosigw.wroclaw.pl