Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

Informujemy, że w wyniku złożonego wniosku, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki na dofinansowanie zadania „Kompleksowa wymiana okien w budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu na potrzeby prokuratur rejonowych przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 w celu poprawy warunków termomodernizacyjnych obiektu”.

Całkowity planowany koszt brutto realizacji zadania: 2 500 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 2 125 000 zł

 

www.wfosigw.wroclaw.pl