Rachunki bankowe

Konta dochodów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Opłaty za kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnienia odpisów z akt należy uiścić na:

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
NBP Oddz. Okr. Wrocław
nr konta: 52 1010 1674 0032 0322 3100 0000
 

Wadium oraz kaucje należy uiścić na:

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
NBP Oddz. Okr. Wrocław
nr konta: 41 1010 1674 0032 0313 9120 0000

 

Od dnia 07.02.2022 r. poręczenia i zabezpieczenia majątkowe należy wpłacać na rachunki depozytowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK):

Waluta    Numer rachunku bankowego

PLN         84 1130 1017 0031 1000 5590 0001

USD        03 1130 1017 0031 1000 5590 0004

EUR        73 1130 1017 0031 1000 5590 0005

CHF        30 1130 1017 0031 1000 5590 0003

GBP        57 1130 1017 0031 1000 5590 0002