Prokuratura Okręgowa arrow Prokuratura Okręgowa arrow Struktura organizacyjna  
02.05.2017.
Struktura organizacyjna
Zgodnie z zarządzeniem nr 33/2016 Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz zadań komórek organizacyjnych, funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
Wydział I Śledczy
Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
Wydział III Sądowy
Wydział IV Organizacyjny
Wydział V Budżetowo - Administracyjny
Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne stanowiska