Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Wschód

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Wschód

ul. Piłsudskiego 38b
50-033 Wrocław
tel. (71) 337 45 50
fax. (71) 337 45 51
e-mail: biuro.podawcze.prwro-kws@prokuratura.gov.pl

Prokuratur Rejonowy: Piotr Jaworski

Z-ca Prokuratora Rejonowego:  Brygida Tratkowska

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00 a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani przez prokuratora dyżurującego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 15:00 a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania o ile nie koliduje to z innymi wykonywanymi przez nich obowiązkami służbowymi.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód:
część miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od północnego zachodu, od Mostu Grunwaldzkiego rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do granicy miasta Wrocławia, granicami miasta w kierunku południowo-zachodnim do ul. Buforowej, ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem), nasypem kolejowym do łącznika ul. Stawowej, łącznikiem ul. Stawowej do ul. J. Piłsudskiego, ul. J. Piłsudskiego do ul. Dworcowej, ul. Dworcową do ul. Podwale, ul. Podwale do ul. J. Słowackiego, ul. J. Słowackiego do pl. Społecznego, pl. Społecznym do Mostu Grunwaldzkiego oraz obiekty znajdujące się na szlaku kolejowym przebiegającym przez część miasta Wrocław-Krzyki wraz z terenem Dworca Głównego PKP,