Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki - Zachód

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki - Zachód

ul. Powstańców Ślaskich 161
53-138 Wrocław
centrala: (71) 722 46 50
sekretariat: (71) 722 46 51
fax. (71) 364 67 63

e-mail: biuro.podawcze.prwro-kza@prokuratura.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Krzysztof Ostrejko

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Lidia Frątczak

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Anna Kamińska

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez prokuratorów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00 a w każdy poniedziałek w godzinach 9:00-16.30

Interesanci przyjmowani są przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30 a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępcy przyjmują interesantów od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 - 15.00.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki-Zachód:
część miasta Wrocław obejmująca obszar wyznaczony od południa, od granicy miasta ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do ul. Zaporskiej, ul. Zaporską do ul. Gajowickiej, ul. Gajowicką do ul. Racławickiej, ul. Racławicką do rzeki Ślęży (przy Al. Piastów), ogródkami działkowymi, przecinając prostopadle ul. Jutrzenki, do terenu zabudowanego Osiedla Oporów, obrzeżem zabudowanego Osiedla Oporów do ul. Karmelkowej, prostopadle do południowej granicy miasta Wrocławia, granicą miasta w kierunku południowo-wschodnim do ul. Buforowej oraz gminy Kobierzyce, Sobótka i Żórawina,