Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole

ul. Podwale 28
50-040 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax. (71) 371 81 27
e-mail: psie-pole@wroclaw.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Beata Łęcka

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Jolanta Wawryk

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 18:00.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Psie Pole:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole.