Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole

ul. Podwale 28
50-040 Wrocław
tel. (71) 391 47 00
sekretariat: (71) 391 45 50
fax. (71) 371 81 27
e-mail: biuro.podawcze.prwro-ppo@prokuratura.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Beata Łęcka

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Jolanta Wawryk

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30,a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są od poniedziałku do piątku przez prokuratora dyżurnego w godzinach 8:00 - 15:00 a w każdy poniedzialek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Psie Pole:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole.