Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście

Zdjecie Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście

ul. Podwale 28
50-040 Wrocław
tel. (71) 391 47 00
sekretariat: (71) 391 46 50
fax: (71) 371 81 31
e-mail: biuro.podawcze.prwro-srd@prokuratura.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Justyna Dubieńska - Wepsięć

Z-ca Prokuratora Rejonowego:  Iwona Rogowska

Kierownik Dzialu Śledztw: Sebastian Chudaszek

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Śródmieście:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście.