Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście

Zdjecie Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście

ul. Podwale 28
50-040 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax: (71) 371 81 31
e-mail: srodmiescie@wroclaw.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Karolina Stocka-Mycek

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Iwona Rogowska

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 17:00.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Śródmieście:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście.