Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

ul. Sądowa 2
50-046 Wrocław
tel. (71) 391 47 00
sekretariat: (71) 391 46 00
fax: (71) 371 81 51
e-mail: biuro.podawcze.prwro-stm@prokuratura.gov.pl

Prokurator Rejonowy:  Katarzyna Błońska

Z-ca Prokuratora Rejonowego:  Małgorzata Abramczuk

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Małgorzata Szymańska

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 14:00,a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 14:00

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Stare Miasto:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto.