Prokuratura Rejonowa w Oławie

Prokuratura Rejonowa w Oławie

ul. 1 - go Maja 41
55-200 Oława
tel. (71) 38 17 880 (71) 313 40 11 (12)
fax: (71) 313 33 64
e-mail: olawa@wroclaw.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Renata Procyk - Jończyk

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Małgorzata Rosińska

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 18:00.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Oławie:
miasto Oława oraz gminy: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Święta Katarzyna.