Prokuratura Rejonowa w Oławie

Prokuratura Rejonowa w Oławie

ul. 1 - go Maja 41
55-200 Oława
tel. (71) 38 17 880 
fax: (71) 313 33 64
e-mail: biuro.podawcze.prola@prokuratura.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Małgorzata Rosińska

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Tomasz Grajcar

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30,a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez prokuratora dyżurującego od poniedziałku do piatku w godzinach 9:00 - 15:00, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Oławie:
miasto Oława oraz gminy: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Święta Katarzyna.