Informacje ogólne prokuratura

O Prokuraturze

Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej "Instytutem Pamięci Narodowej".
Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury.
Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.