Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy 1 Ds. 909/13

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód podjął śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 278.2021 w sprawie uporczywego naruszania w okresie od września 2009 roku do listopada 2012 roku przez Janusza U. praw pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego poprzez niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 2.305.568,16zł, to jest o czyn z art. 218 § 1 a kk .

Podjęte postępowanie zostało zarejestrowane pod sygn. PR 1 Ds. 278.2021.