Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 63.2016 dot. działalności FutureNet

            Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo o sygn. PO II Ds. 63.2016 w sprawie doprowadzenia w okresie od 2016 roku we Wrocławiu i innych miejscowościach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, w związku z działalnością podmiotu gospodarczego FutureNet oraz osób i firm z nim powiązanych, polegającego w tym przypadku na wykupie uczestnictwa w programie mającym na celu uzyskiwanie „premii” od ilości oglądanych w Internecie reklam i wykupie tzw. AdPacków, przy czym zyski uczestników uzależnione zostały m.in. od pozyskiwania nowych uczestników programu oraz wykupowanego przez nich uczestnictwa w programie, czy też oglądania przez uczestników reklam, tj. o czyn  z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

            Mając powyższe na uwadze, osoby pokrzywdzone działaniami w/w podmiotu tj. platformy FutureNet lub FutureNet AdPro, proszone są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek Policji bądź Prokuratury, celem złożenia zeznań w sprawie.