Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PR 1 Ds. 278.2021

Dnia 22 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk postanowił umorzyć śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 278.2021 w sprawie uporczywego naruszania w okresie od września 2009 roku do listopada 2012 roku przez Janusza U. praw pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego poprzez niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 2.305.568,16zł, to jest o czyn z art. 218 § 1 a kk  – wobec uznania, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.