Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

Przemieszcznie się osoby niepełnosprawnej do tutejszej Prokuratury nastepuje od:

  • ul. Podwale 30 na platformie schodowej obsługiwanej przez pracowników portierni sądowej poprzez dzwonek umieszczony na platformiw, kontakt telefoniczny na numery: 71 37 04 533 oraz 573 313 247,
  • następnie portier tutejszej Prokuratury przejmuje obsługę interesanta - osoby niepełnosprawnej umożliwiajacej załatwienie sprawy,
  • brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych w części budynku należącym do prokuratury.