Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Zachód

Dojazd

Budynek Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód zlokalizowany jest przy ul. Powstańców Śląskich 161 we Wrocławiu, gdzie znajduje się wejście główne do budynku poprzedzone dwoma stopniami schodowymi. Z parteru na pierwszy poziom jednostki prowadzą schody, przy których zlokalizowana jest winda osobowa przeznaczona do obsługi osób niepełnosprawnych. Obsługą windy zajmuje się pracownik ochrony tut. jednostki, którego stanowisko pracy usytuowane jest przy wejściu głównym do budynku.

 

Toalety

Toaleta przystosowana dla interesantów z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na pierwszym poziomie budynku - oznaczona napisem „Toaleta dla interesantów” i numerem pokoju „5”.

 

Kontakt

Pracownikiem udzielającym wsparcia osobie niepełnosprawnej w tut. jednostce jest pełniący w danym dniu obowiązki pracownik ochrony, a numer telefonu kontaktowego to jednocześnie numer centrali telefonicznej tut. Prokuratury, tj. (71) 722-46-50.