Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy

Wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy znajdują się od strony ul. Chopina w Oleśnicy. Główne wejście znajduje się na poziomie wysokiego parteru i prowadzą do niego schody. Drugie wejście znajduje się na poziomie niskiego parteru i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ono poruszanie się wózkiem inwalidzkim i prowadzi do niego podjazd z poręczami. Na tym samym poziomie znajduje się pokój przesłuchań wyposażony w odpowiednie umeblowanie umożliwiające swobodne przeprowadzanie czynności z udziałem osób niepełnosprawnych oraz przystosowana dla nich toaleta.

Ponadto na terenie posesji Prokuratury znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, stron, biegłych i in., w tym wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking usytuowany jest od strony ul. Bocka.

W budynku Prokuratury  całodobowo pełniona jest służba przez portierów i oni też udzielają ewentualnego wsparcia dla osób potrzebujących, zarówno poprzez kontakt bezpośredni jak i telefoniczny pod nr 71 3143052