Łukasz W. - ps. „Gekon” ponownie został tymczasowo aresztowany

Data modyfikacji: 13.07.2021

Znany organom ścigania Łukasz W. - ps. „Gekon” z wrocławskiego półświatka ponownie został tymczasowo aresztowany. Choć nie była to żadna dynamiczna akcja związana ze spektakularnym zatrzymaniem, to wymieniony po zakończonej rozprawie, w której występował przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu jako oskarżony o handel tzw. „dopalaczami”, został niespodziewanie przekonwojowany do śledczych, z niedawno poznanej przez niego jednostki organizacyjnej.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I Śledczy prowadziła bowiem wcześniej śledztwo, w którym wymienionemu przedstawiono zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków, tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którą zakończono skierowaniem w dniu 31 grudnia 2020 r. aktu oskarżenia do właściwego miejscowo i rzeczowo Sądu. O tej sprawie informowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w dniach  15 września 2020 r. i 13 stycznia 2021 r. Aktualnie podkreślenia jedynie wymaga okoliczność, że tamto postępowanie dowodowe dobiegło końca i planowana jest w sierpniu br. publikacja wyroku.

Obecnie natomiast śledczy z Wydziału I prowadzą kolejne postępowanie, w ramach którego rozpoznawany był tym razem wątek dotyczący dokonanego w 2012 r. napadu rabunkowego z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża.

Przedmiotowego zdarzenia Łukasz W. - ps. „Gekon” miał się dopuścić wspólnie z dwoma innymi ustalonymi osobami. Mężczyźni zaplanowali przestępstwo chcąc upozorować akcję policyjną i uprzednio przebrawszy się w elementy odzieży mające przypominać umundurowanie policyjne, przy podziale określonych ról i zadań, zwabili następnie swoje ofiary, chcąc rzekomo przeprowadzić z nimi znaczącą transakcję narkotykową. Użycie do tego celu elementów umundurowania miało za zadanie przestraszenie ofiar przestępstwa i łatwe uzyskanie spodziewanych z  tej transakcji pieniędzy w kwocie około 40.000 zł.

Podczas samego zdarzenia doszło jednak do zdemaskowania sprawców i pokrzywdzeni rzucili się do ucieczki, pozostawiając część z pieniędzy ukrytych w samochodzie, którym tego dnia przyjechali wraz z jednym pomysłodawców tego napadu. Łukasz W. wraz z inną osobą podjęli pościg, podczas którego udało się im dogonić jednego z pokrzywdzonych. Sprawcy rzucili mężczyznę na ziemię, a Łukasz W. żądając wydania pieniędzy zaczął zadawać mu ciosy nożem po kończynach górnych. Po szamotaninie, pokrzywdzonemu udało się uwolnić i zbiec z miejsca zdarzenia. Łukasz W. z pozostałymi osobami podzielił się następnie zrabowanymi pieniędzmi których, jak się okazało pozostało na miejscu 12.000 zł.

W dniu 7 lipca 2021 r., w tut. Prokuraturze ogłoszono wymienionemu opisany powyżej zarzut, który zakwalifikowano jako czyn z art. 280 § 2 kk oraz z uwagi na jego uprzednią karalność, kwalifikację tę uzupełniono o  przepis art. 64 § 1 kk.

Podejrzany nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie, zaś prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec niego izolacyjnego środka zapobiegawczego na okres 3 miesięcy, który to został w dniu 8 lipca 2021 r. w pełni podzielony przez Sąd.

Sami pokrzywdzeni w tej sprawie, z uwagi na swoją rolę w całym zdarzeniu, odpowiedzą za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków.

Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy, planowane są dalsze czynności procesowe i policyjne zarówno wobec podejrzanego, jak i innych uczestników tego zdarzenia.

 

Naczelnik Wydziału I Śledczego

Robert Mielczarek

Prokurator Prokuratury Okręgowej