Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach okręgu wrocławskiego - Ryszard Kaczan - tel. (71) 371 81 14 - 18 wewn. 206, e-ail: iod@wroclaw.po.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (IOD-DODO) w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach okręgu wrocławskiego - Ryszard Kaczan - tel. (71) 371 81 14 - 18 wewn. 206, e-mail: iod@wroclaw.po.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych (w czasie nieobecności IOD-DODO), przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ZIOD-DODO) 
w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach okręgu wrocławskiego - Grzegorz Wielanowski - tel. (71) 371 81 14 - 18 wewn. 213

Wyznaczeni do pełnienia funkcji IOD, IOD-DODO, ZIOD-DODO w jednostkach:

 1. Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu
 2. Prokuraturach Rejonowych:
 • dla Wrocławia-Fabryczna,
 • dla Wrocławia-Krzyki Wschód,
 • dla Wrocławia-Krzyki Zachód,
 • dla Wrocławia-Psie Pole,
 • dla Wrocławia-Stare Miasto,
 • dla Wrocławia Śródmieście,
 • w Miliczu,
 • w Oleśnicy,
 • w Oławie,
 • w Strzelinie,
 • w Środzie Śląskiej,
 • w Trzebnicy,
 • w Wołowie

RODO”, inna nazwa „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

"DODO", inna nazwa "ustawa wpraowadzająca tzw. dyrektywę policyjną" - ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o ochronie danych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
 zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125).

Klauzula informacyjna