Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Wykaz zbędnych składników majątku trwałego przeznaczonego do sprzedania na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 729):

1. Samochód Skoda Octawia 1.8 Turbo MR01, nr rej. DW 1000U, rok produkcji: 2005, przebieg w km: 355 351, wycena rzeczoznawcy: 6 000,00 zł,

2. Samochód Renault Thalia 1,4 Alize, nr rej. DW 1576T, rok produkcji: 2005, przebieg w km: 162 240, wycena rzeczoznawcy: 4 100,00 zł,

3. Samochód FS Lublin 3302 2,9t, nr rej. DW 1691V, rok produkcji: 1997, przebieg w km: 37 918, wycena rzeczoznawcy: 4 900,00 zł.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie wniosków w terminie do 26.04.2019 r. na adres:
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław
Wnioski proszę składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
Oferta na zakup samochodu. Nie otwierać do dnia 26.04.2019 r.

Samochody można oglądać w Prokuraturze Okręgowej po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Panem P. Brewczakiem, 
nr Tel. 071/ 371 81 14-18