Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Wykaz zbędnych składników majątku trwałego przeznaczonego do sprzedania na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 729):

1. Samochód Skoda Octawia 1.8 Turbo MR01, nr rej. DW 1000U, rok produkcji: 2005, przebieg w km: 355 351, cena obniżona: 4 800,00 zł,

 

2. Samochód Renault Thalia 1,4 Alize, nr rej. DW 1576T, rok produkcji: 2005, przebieg w km: 162 240, cena obniżona: 3 280,00 zł,

 

3. Samochód FS Lublin 3302 2,9t, nr rej. DW 1691V, rok produkcji: 1997, przebieg w km: 37 918, cena obniżona: 3 920,00 zł.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie wniosków w terminie do 31.05.2019 r. na adres:
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław

Wnioski proszę składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

Oferta na zakup samochodu. Nie otwierać do dnia 31.05.2019 r.

 

Samochody można oglądać w Prokuraturze Okręgowej po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Panem P. Brewczakiem,

nr Tel. 071/ 371 81 14-18