Zarzuty przeciwko osobom zajmującym się sprawami majątkowymi spółki FAM SA

Data modyfikacji: 21.09.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu II Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące działania na szkodę spółki FAM S.A. przez osoby zobowiązane do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, a także doprowadzenia mniejszościowych akcjonariuszy spółki FAM S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.

Na skutek przeprowadzonych w śledztwie czynności procesowych, a w tym uzyskanej opinii biegłego z zakresu ekonomii przedsiębiorstw oraz ustalonych na ich podstawie okoliczności, postanowienia o przedstawieniu zarzutów ogłoszono Grzegorzowi B., Sławomirowi C. oraz Pawłowi R. zarzucają im to, że w okresie od maja 2017 r. do 30 lipca 2020 r. we Wrocławiu, w Warszawie i innych miejscowościach będąc osobami zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą spółki, działając w warunkach czynu ciągłego i ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu, nadużywając udzielonych im uprawnień, podejmowali działania skutkujące wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a następnie FAM sp. z o.o. jako następcy prawnego, w wysokości nie mniejszej niż 487.582.952,37 zł, to jest o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Ponadto ww. podejrzani są także o to, że w okresie od maja 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. we Wrocławiu, Warszawie i innych miejscowościach, będąc osobami zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą spółki, działając w warunkach czynu ciągłego i ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez siebie i spółkę, wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 1627 mniejszościowych akcjonariuszy FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowane zostały na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia II Wydział Karny środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 700.000 złotych do 2 milionów złotych, a także oddanie pod dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Postępowanie przygotowawcze ma charakter rozwojowy.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk