Zatrzymany przez antyterrorystów usłyszał zarzuty

Prokuratura w Oławie przedstawiła 53-letniemu Alfredowi M. zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia 21 sztuk broni palnej, 168 istotnych części broni palnej oraz 1189 sztuk ostrej amunicji, a więc czynu z art. 263 par. 2 kk.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Prokurator złożył w Sądzie Rejonowym w Oławie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wskazując, iż istnieje realna obawa, że podejrzany podejmie próbę ucieczki lub ukrycia się, albo podejmie inne działania mające utrudnić prowadzone postępowanie, bądź też, uwzględniając okoliczności jego zatrzymania związane z tym, że spacerował po dachu budynku trzymając w rękach nabitą ostrą amunicją broń palną, a do jego zatrzymania konieczne było użycie jednostki antyterrorystów, stan zagrożenia jaki wywołał,  konieczność ewakuacji okolicznych mieszkańców – istnieje obawa, że popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus