Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

PO IX DIA - Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik Działu: Radosław Żarkowski

ul. Piłsudskiego 38b

Wrocław

Tel. sekretariat 71 337 45 95 Fax. 71 337 45 98

 

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu obejmujący swoim zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, a także innych postępowań karnych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
 2. udział w postępowaniach  prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 3. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale;
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie  podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 5. administrowania  przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;
 6. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  systemów   informatycznych w prokuraturze Okręgowej;
 7. opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowe-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 8. współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 9. opracowywanie  projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych, a nadto koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
 10. wykonywania analizy kryminalnej;
 11. administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 12. administrowania stroną internatową Prokuratury Okręgowej;
 13. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej;
 14. administrowania elektronicznymi skrzynkami podawczymi Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
 15. obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 16. obsługi wideokonferencji;
 17. zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych;
 18. koordynowania i przeprowadzania bieżących kontroli wypełniania formularzy KCIK w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych.
 19. koordynowanie postępowań karnych z zakresu cyberprzestępczości prowadzonych w prokuraturach okręgu wrocławskiego.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.