Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych -Ewa Leksowska

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
tel: 71 371 81 22-23

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

Obejmujący swoim zakresem działania:

  1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturach Rejonowych okręgu wrocławskiego i w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu;
  2. prowadzenie kancelarii tajnej Prokuratury Okręgowej.

Działem kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.