Wydział I Śledczy

PO I WŚ - Wydział  Śledczy

Naczelnik Wydziału I - Robert Mielczarek

Adres:
ul. Sądowa 1a
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 22-23
fax: 71 371 81 21
e-mail: sledczy@prokuratura.wroclaw.pl

Dział do Spraw Błędów Medycznych

Kierownik Działu - Agata Szumska

Adres:
ul. Sądowa 1a
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 22-23
fax: 71 371 81 21
e-mail: sledczy@prokuratura.wroclaw.pl

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

PO I WŚ - Wydział  Śledczy, kierowany przez Naczelnika i obejmujący swoim zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 2. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
 3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców nad sprawami prokuratur niższego szczebla;
 4. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie w ust. l oraz w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 5. udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 6. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale;
 7. podejmowanie  decyzji  w  przedmiocie  podjęcia  na  nowo  prowadzonych postępowań;
 8. obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych w Wydziale, o których mowa w ust. l pkt l i 2;

W Wydziale I Śledczym wyodrębnia się Dział do Spraw Błędów Medycznych , kierowany przez kierownika działu, który obejmuje swoim zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz innych o poważne przestępstwa, wskazanych przez prokuratora okręgowego lub zastępcę prokuratora okręgowego
 2. koordynowanie postępowań przygotowawczych i sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego i instancyjnego oraz wykonywanie innych czynności z zakresu kompetencji prokuratora nadrzędnego, zleconych przez Prokuratora Okręgowego w sprawach, dotyczących błędów medycznych, prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
 3. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art. 327 § 2 k.p.k. w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonego postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 5. obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt. 1;
 6. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, o których mowa w pkt 1 w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;
 7. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
 8. monitorowanie biegu postępowania sądowego i konsultowanie rozstrzygnięć sądowych z Wydziałem VI Sądowym w sprawach, które znajdowały się w zwierzchnim nadzorze służbowym, po zakończeniu sprawowania nadzoru

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Śledczego oraz Działu do Spraw Błędów Medycznych sprawuje wyznaczony zastępca prokuratora okręgowego