Wydział II ds Przestępczości Gospodarczej

PO II WPG - Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Naczelnik Wydziału II - Maciej Zagożdżon - prokurator prokuratury rejonowej dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu del. do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Kierownik Dzialu ds. Przestępczości Skarbowej - Arkadiusz Jeziorek - prokurator prokuratury okręgowej we Wrocławiu

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 11
Centrala: 71 371 81 14 do 18
fax: 71 371 81 12
e-mail: gospodarczy@wroclaw.po.gov.pl

 

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

PO II WPG - Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika i obejmujący swoim zakresem działania:

 1. prowadzenie   i   nadzorowanie postępowań  przygotowawczych   w   sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe;
 2. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):
  • o skomplikowanym charakterze
  • jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§ 5 k.k.
 3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców nad sprawami prokuratur niższego szczebla;
 4. udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. l pkt l i 2 w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a
 5. nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 6. udział w postępowaniach sądowych w sprawach, w których uprzednio prowadzili lub nadzorowali postępowania przygotowawcze prowadzone przez inne organy; porządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale;
 7. podejmowanie   decyzji   w  przedmiocie  podjęcia  na  nowo  prowadzonych postępowań;
 8. obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych w Wydziale, o których mowa w ust. l pkt l i 2;
 9. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o policji i innych ustawach;