Wydział VII Budżetowo - Administracyjny

PO VII WB - Wydział  Budżetowo-Administracyjny

Dyrektor finansowo - administracyjny - Beata Lenkiewicz

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
Centrala: 71 371 81 14 do 18
e-mail: budzetowy@wroclaw.po.gov.pl

 

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

PO VII WB - Wydział  Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego i obejmujący swoim zakresem działania:

  1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia - prokuratury   okręgowej i   podległych jej jednostek prokuratury;
  2. prowadzenie rachunkowości;
  3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
  4. obsługa administracyjno-gospodarcza;
  5. prowadzenie inwestycji i remontów;
  6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
  7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  8. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.