Archiwum zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 2, z podziałem na 8 zadań.

1. ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie, przy ul. Bolka I Świdnickiego.

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1.12.2021r. do 30.11.2023r. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem stacjonarnych łączy POTS lub/i ISDN i istniejących instalacji telekomunikacyjnych na rzecz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej jednostek, we wszystkich obiektach  wyszczególnionych w Załączniku nr 5 (Wykaz zasobów telekomunikacyjnych). 

1. ogłoszenie o zamówieniu

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania, polegającego na  modernizacji wewnętrznej centrali telefonicznej w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30.

1. Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiotem postępowania jest realizacja zadania remontowego pn.:Wymiana stolarki okiennej oraz wzmocnienie nadproży budynku prokuratury przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.07.2021)

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.07.2021)

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania remontowo - inwestycyjnego, polegającego na przebudowie budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30.

1. ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem postępowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącej instalacji elektrycznej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania remontowego polegającego na modernizacji oświetlenia tj. przystosowanie do aktualnych potrzeb instalacji elektrycznej i wymiana opraw oświetleniowych w pomiesczeniach budynku prokuratur rejonowych przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 we Wrocławiu.

Zamówienie o wartości poniżej 130 000 zł netto

1. Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kalkulatorów oraz nośników do przechowywania danych oraz środków do czyszczenia komputerów i monitorów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6,

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS)
przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 a w przypadku Zadania nr  4 do Powiatowego Zespołu Szpitali (PZS) w Oleśnicy, na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul.

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania termomodernizacyjnego, polegającego na wymianie stolarki okiennej oraz wzmocnieniu nadproży budynku prokuratury przy ul. Podwale 28/ Sądowa 2 we Wrocławiu oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji planowanego zadania remontowego i uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6, w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2, z podziałem na 9 zadań

Przedmiotem postępowania jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej
w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6, w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie
przy ul. Wojska Polskiego 2, z podziałem na 9 zadań

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2,  z podziałem na 5 zadań

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zestawów komputerowych z oprogramowaniem z podziałem na dwa zadania.

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa Kancelarii Tajnej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1A"

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa Kancelarii Tajnej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1A"

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0187/16-01 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku biurowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (przebudowa pomieszczeń kancelarii tajnej oraz przebudowa instalacji wewnętrznych całego budynku) przy ul. Sądowej 1A we Wrocławiu”

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa Kancelarii Tajnej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1A"

  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2,  z podziałem na 5 zadań.

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41,w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2, z podziałem na 8 zadań

  Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu informuje, że w dniu 12.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadania inwestycyjnego ...

  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS) przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, oraz na zlecenie prokuratur rejonowych w Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Środzie Śląskiej i Strzelinie z podziałem na 6 zadań. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę przechowywania zwłok w chłodni w przypadkach, gdy nie jest możliwe niezwłoczne przyjęcie zwłok przez ZMS.

  Wykonywanie usług przewozu i przechowywania zwłok PO VII WB 261.6.2017

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 7 i zadania nr 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 i zadania nr 6