Dostawa materiałów eksploatacyjnych do biurowych urządzeń drukujących

Data modyfikacji: 17.03.2021

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kalkulatorów oraz nośników do przechowywania danych oraz środków do czyszczenia komputerów i monitorów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Załącznik nr 5 do SIWZ

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty