Realizacja zadania remontowo - inwestycyjnego – roboty budowlane

Data modyfikacji: 18.07.2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku biurowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (przebudowa pomieszczeń kancelarii tajnej oraz przebudowa instalacji wewnętrznych całego budynku) przy ul. Sądowej 1A we Wrocławiu”

1. Ogłoszenie o zamówieniu (link is external)

2. SIWZ (z Załącznikami 1-9)

3. Załacznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_14.05.2018