Świadczenie usług porządkowych

Data modyfikacji: 20.11.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2,  z podziałem na 5 zadań

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. SIWZ-załączniki

4. Wyjaśnienia treści SIWZ

5. Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Załącznik nr 5 do SIWZ (informacja o grupie kapitałowej)

8. Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty